Galerimiz

Bize Ulaşın

İnsanların fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran iç mimarlar, bugün nasıl yaşadığımızı ele almak için insan merkezli yaklaşımlar kullanıyor. Sağlık, güvenlik ve refahı teşvik etmek için yeni yaklaşımlar yaratan çağdaş iç mekanlar, sağlık, güvenlik ve refahı teşvik etmek için bütünsel bir yaklaşım olarak biyofiliden giderek daha fazla ilham alıyor, çağdaş iç mekanlar, tasarıma bütünsel bir yaklaşım olarak biyofiliden giderek daha fazla ilham alıyor. Tanım olarak, iç tasarım çevremizin çeşitli yönlerini kapsar. Disiplin, yapı malzemelerine ve kaplamalara kadar uzanır; iş, mobilya.

Biyofili, insanların doğayla bağlantı kurmaya yönelik doğuştan gelen bir eğilime sahip olduğu fikridir. Terim, antik Yunan eğiliminde ‘canlıların sevgisi’ anlamına gelir ve Alman doğumlu Amerikalı psikanalist Erich Fromm tarafından, biyofiliyi “yaşama ve yaşama tutkulu sevgisi” olarak tanımlayan The Anatomy of Human Destructiveness’ta (1973) kullanılmıştır. canlı olan her şey.” Terim daha sonra Amerikalı biyolog Edward O. Wilson tarafından insanların doğaya ve diğer yaşam formlarına odaklanma ve onlarla ilişki kurma eğilimini öne süren Biophilia (1984) adlı çalışmasında kullanıldı.

Detaylarda Tasarım

Tasarımda, doğal dünyanın özelliklerini su, yeşillik ve doğal ışık gibi yapılı alanlara veya ahşap ve taş gibi unsurlara getiriyoruz. Tasarımda doğal sistemlerin ve süreçlerin kullanımını teşvik etmek, doğaya maruz kalmaya izin verir ve karşılığında bu tasarım yaklaşımları sağlığı ve refahı iyileştirir. Azaltılmış kalp atış hızı değişkenliği ve nabız hızları, düşük kan basıncı ve sinir sistemimizde artan aktivite dahil olmak üzere birkaç olası fayda vardır.

Zamanla teknolojik gelişmelere paralel olarak doğal dünya ile bağlantılarımız da farklılaştı. 19. ve 20. yüzyıllardaki gelişmeler, insanların doğayla etkileşimini temelden değiştirdi. Elementlerden korunaklı, iç mekanlarda daha fazla zaman geçirdik. Günümüzde insanların çoğu zamanlarının neredeyse %80-90’ını kapalı mekanlarda, evleri ve işyerleri arasında hareket ederek geçiriyor. İç mimarlar biyofiliyi kucaklarken.

İnanılmaz Sonuç

Çok duyusal deneyimler oluşturarak, yaşlar ve demografik özellikler arasında yankı uyandıran iç mekanlar tasarlayabiliriz. Bu odalar ve alanlar, bize ilham vermenin, üretkenliğimizi artırmanın ve daha fazla refah yaratmanın kanıtlanmış bir yolu olarak bizi doğaya bağlar. Bu faydaların ötesinde, stresi azaltarak ve yaratıcılığı artırarak iyileşmeyi de hızlandırabiliriz. Gittikçe kentleşen şehirlerimizde biyofili, tasarıma daha hümanist bir yaklaşımı savunuyor. Sonuç, doğayla nasıl yaşadığımızı, çalıştığımızı ve öğrendiğimizi kutlayan biyofilik iç mekanlardır.